CelebVegas Blog

Emily Ratajkowski Best Street Style 0

Emily Ratajkowski Best Street Style in NYC

Emily Ratajkowski Best Street Style in NYC Model and actor. Emily’s paternal granddaddy, Joseph T. Ratajkowski, was born in Illinois, to shine folks, Joseph D. Ratajkowski and Clementine Tanski. Emily’s paternal gran, Madonna Lee...