CelebVegas Blog

Emily Ratajkowski with Her Dog 0

Emily Ratajkowski with Her Dog Out in NYC

Emily Ratajkowski with Her Dog Out in NYC Model and actor. Emily’s paternal granddaddy, Joseph T. Ratajkowski, was born in Illinois, to shine folks, Joseph D. Ratajkowski and Clementine Tanski. Emily’s paternal gran, Madonna...

Pages: 1 2 ... 271 272 273 274 275 ... 279 280